Robert Ogór, Prezes Zarządu, AMBRA SA

Robert Ogór to absolwent Wydziału Filozofii na Ruprecht-Carl-Universität w Heidelbergu w Niemczech. W latach 1994-2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej ds. inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecnie: Schloss Wachenheim AG). W lipcu 2003 r. został wiceprezesem zarządu w AMBRA S.A., a w lutym 2008 r. powierzono mu funkcję prezesa zarządu. Pełni szereg funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych. Poza Grupą AMBRA jest zaangażowany w projekty deweloperskie i budowlane.

Robert Ogór

Prezes Zarządu, AMBRA SA