Peter Knauer, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska od początku 2016 roku. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Niemczech, Polsce i Rosji dla firm takich, jak Cadbury, Wrigley i Mars.

Od 30 czerwca 2020 roku został wybrany jako jeden z członków Zarządu Polskiej Izby Mleka. To jedna z najbardziej wpływowych spośród różnych organizacji branżowych polskiego mleczarstwa. Głos Izby liczy się zarówno w Polsce, jak i w odpowiednich organizacjach międzynarodowych. Hochland Polska jest również jednym z członków - założycieli Związku Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM). Peter Knauer dąży do ścisłej współpracy obu organizacji.

Hochland działa na polskim rynku od ponad 25 lat, do portfela marek należą najpopularniejsze sery: Hochland, Almette, Valbon. Produkuje w Polsce w dwóch fabrykach: w Kaźmierzu i Węgrowie.

Peter Knauer

Peter Knauer

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska