Paweł Tracz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Praktyk i ekspert Franczyzy. Czynny franczyzobiorca. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Paweł Tracz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP