Poniżej znajduje się aktualizowana lista partnerów biznesowych, którym Wydawnictwo Gospodarcze udostępnia lub powierza im przetwarzanie danych osobowych. Udostępnienie i przetwarzanie odbywa się na podstawie odpowiednich zgód i umów.