Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to największy na polskim rynku producent cukru i 7. pod względem produkcji w Unii Europejskiej. W skład KSC S.A. wchodzi 7 Oddziałów zajmujących się produkcją cukru i wyrobów powstałych w trakcie jego wytwarzania oraz Oddział "Terminal Cukrowy" w Gdańsku świadczący usługi magazynowo-logistyczne. Spółka prowadzi również działalność w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego w Zakładzie "Polskie Przetwory" we Włocławku. KSC S.A. posiada kilka spółek zależnych, z którymi razem tworzy Grupę Kapitałową Krajowej Spółki Cukrowej. Wśród tych spółek znajdują się m.in.: Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.