Ewelina Jarosińska, Wiceprezes Zarządu Kaufland Polska Markety

Ewelina Jarosińska – kobieta, która już na początku swojej 20-letniej drogi zawodowej postawiła na rozwój pracowników i uczciwość wobec partnerów biznesowych. To właśnie skupienie na budowaniu partnerskich relacji sprawiło, że dziś określana jest mianem liderki.

Z firmą Kaufland Polska związana od 2008 roku, gdzie pełniła między innymi funkcję Dyrektora Działu Zaopatrzenia oraz Dyrektora Pionu Ekspansji. Od 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu Kaufland Polska. Jest odpowiedzialna za Departament Obszarów Centralnych. Absolwentka studiów Franklin University MBA oraz Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 20 lat wspiera współpracowników w ich dążeniu do celu, ma bogate doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, rozwoju managerów, coachingu, mentoringu, przywództwie i rozwoju talentów.

Doskonale odnajduje się w procesie zarządzania zmianą i z równie dużym sukcesem wspiera ludzi w procesie transformacji. Jest specjalistką z zakresu planowania strategicznego oraz zarządzania budżetami. Posiada doskonałe umiejętności negocjacyjne. Od 2016 roku związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych

Ewelina Jarosińska

Wiceprezes Zarządu Kaufland Polska Markety