Barbara Bisz, Dyrektor Biura Produktów Grupy w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Menager zarządzania z 15 letnim doświadczeniem zawodowym w dużych firmach o ogólnopolskim zasięgu. Dyrektor Biura Produktów Grupy w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Ekspert w Instytucie Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabskiego Ponad 5 letnie doświadczenie w pracy w sieciach handlowych oraz 10 letnie doświadczenie w branży spożywczej jako osoba zarządzająca obszarami sprzedaży i produkcji. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia i skutecznego wdrażania strategii rozwoju biznesu, zarządzania projektami, doskonalenia procesów sprzedaży i produkcji a także szkoleń i rozwoju pracowników oraz zarządzania talentami w organizacji. Ukończyła Studia Executive MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania oraz Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu, absolwentka kierunku: Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Barbara Bisz

Dyrektor Biura Produktów Grupy w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.