Arkadiusz Radtkowski, General Manager, Surge Cloud

General Manager Surge Cloud. Wcześniej przez kilka lat związany z branżą Horeca, w której w wiodących na rynku podmiotach pełnił głównie funkcję dyrektora zarządzającego. Do jego obowiązków należało między innymi: zarządzanie zespołami managerów, budowanie relacji B2B oraz Win-Win, kontrolowanie i weryfikacja pracy działów sprzedaży i marketingu. W Surge Cloud jest odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad bieżącą, operacyjną działalnością Spółki, realizację celów biznesowych, opracowanie, wdrożenie i realizację strategii rozwoju, zarządzanie zespołem pracowników, monitorowanie rynku i trendów na rynku technologicznym, retailowym, gastronomicznym, przeprowadzanie analiz efektywności podejmowanych działań, wspieranie i udział w działaniach związanych z wdrożeniem nowych procesów i produktów.

Arkadiusz Radtkowski

General Manager, Surge Cloud