Arkadiusz Gęsicki, Lider EY-Parthenon w Polsce i Krajach Bałtyckich

Arkadiusz jest Partnerem odpowiedzialnym za działalność EY-Parthenon w Polsce oraz Krajach Bałtyckich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Specjalizuje się w zagadnieniach sektora handlu detalicznego (w tym e-Commerce) i Private Equity służąc klientom wiedzą i doświadczeniem w obszarze opracowywania strategii, wdrażania kompleksowych rozwiązań operacyjnych, sprzedaży i marketingu, M&A oraz PMI. Zrealizował ponad 75 projektów w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, Afryce, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Arkadiusz Gęsicki

Lider EY-Parthenon w Polsce i Krajach Bałtyckich