jestem zainteresowany/a (pole wymagane):
udziałem w XII Kongresie Rynku FMCG - proszę o przesłanie informacji, gdy zostanie uruchomiona rejestracjaofertą na stoisko, rozmowy biznesowe, prelekcję

reprezentuję (pole wymagane):
sieć handlową, drogeryjną, apteczną, hurtownię FMCG lub kosmetycznąproducenta/dystrybutora/importera (żywność, kosmetyki, chemia gospodarcza)dostawcę dóbr/usług dla branży (wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)instytut badawczyorganizację branżową

nazwa firmy (pole wymagane):

adres korespondencyjny:
(ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy) (pole wymagane):

imię i nazwisko (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

ZGODY

Zgoda Wymagana
W związku z wyrażeniem przeze mnie zainteresowania uczestniczeniem w projekcie pt. XII Kongres Rynku FMCG, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty, materiałów promocyjnych i warunków uczestnictwa w projekcie, przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty działające na zlecenie Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o., którym powierzone będą moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 pkt 1 a) RODO.

Zgody dobrowolne

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. Proszę wybrać z poniższych kanałów komunikacji i/lub wybrać wszystkie:
sms/mmse-mailtelefon

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres email informacji handlowych (newsletter) dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Alkohole i Napoje 2018 r., wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” ).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przygotowania dla Pani/Panu oferty, materiałów promocyjnych oraz warunków uczestnictwa w projekcie pn.”XII Kongres Rynku FMCG” oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a)  RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przedstawionej oferty,  nie dłużnej niż do dnia, w którym odbędzie się projekt.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa. W przypadku wycofania zgody lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych uniemożliwia to Pani/Pana dalszy udział w projekcie.
 10. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.