WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE

NAZWA I ADRES SKLEPU

Nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy, miejscowość
Tel./faks
E-mail
Imię i nazwisko kierownika/właściciela

KATEGORIE

1. Mały i średni sklep spożywczy (powierzchnia sprzedaży do 250 mkw.)2. Duży sklep spożywczy (powierzchnia sprzedaży 251-500 mkw.)3. Wielkopowierzchniowy sklep spożywczy (powyżej 500 mkw.)

UWAGA!
Sklep musi działać od minimum 12 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kwestionariusza w całości. Dane finansowe w kwestionariuszu należy podać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

DANE SKLEPU

Data otwarcia
Kiedy rozbudowany/zmodernizowany
Powierzchnia sprzedaży (mkw.)
Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)

DANE EKONOMICZNE*
* dane tylko do wiadomości jury

Całkowity obrót za I poł. 2017 roku netto brutto
Całkowity obrót w 2016 roku netto brutto
Miesięczny obrót netto (średnia za ostatnie 12 m-cy) z 1 mkw. powierzchni sprzedaży
Średnia liczba klientów tygodniowo
Średnia wartość koszyka zakupów
Przeciętna marża netto
Liczba artykułów

POZYCJONOWANIE SKLEPU
zasięg, profil i siła nabywcza klientów, polityka cenowa itp.

SZKOLENIA I SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

PROSZĘ WYMIENIĆ POWODY, DLA KTÓRYCH SKLEP POWINIEN ZOSTAĆ MARKETEM ROKU?

OBSŁUGA KLIENTÓW
Proszę wymienić ponadstandardowe działania w tej dziedzinie

ARANŻACJA SKLEPU
Jakimi cechami/szczegółami aranżacji wewnętrznej sklep się wyróżnia? (wysokość regałów, oświetlenie, ustawienie pojedynczych mebli, prowadzenie klienta itp.)

WSPÓŁPRACA Z DYSTRYBUTORAMI
Które ogólnopolskie hurtownie C&C i serwisowe oraz hurtownie regionalne są Waszym zdaniem najlepsze?
1) Cash & Carry
2) Serwisowe
3) Hurtownie regionalne

ZAŁĄCZ 10 ZDJĘĆ

ZDJĘCIE 1 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 2 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 3 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 4 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 5 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 6 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 7 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 8 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 9 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 10 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

Odesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku placówki i osób, w celach niezbędnych do prezentacji sklepu, przeprowadzenia rankingu i ogłoszenia jego wyników przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.

ZOBACZ FILM 2017