WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE

NAZWA I ADRES SKLEPU

Nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy, miejscowość:
Tel./faks:
E-mail:
Imię i nazwisko właściciela i kierownika drogerii:

KATEGORIE*

1. Drogeria małego formatu (do 100 mkw.)2. Drogeria średniego formatu (101-200 mkw.)3. Drogeria największego formatu (ponad 200 mkw.)
**Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na kategorie po zakończeniu etapu zbierania zgłoszeń do konkursu

UWAGA!
Drogeria musi działać minimum 12 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kwestionariusza w całości oraz dosłanie zdjęć sklepu. Dane finansowe w kwestionariuszu należy podać w tysiącach złotych, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

DANE DROGERII

Data otwarcia:
Kiedy rozbudowany/zmodernizowany:
Powierzchnia sprzedaży (mkw.):
Liczba zatrudnionych:

DANE EKONOMICZNE*
* dane tylko do wiadomości jury

Całkowity obrót w 2016 roku netto/brutto:
Całkowity obrót w 2017 roku netto/brutto:
Miesięczny obrót netto z 1 mkw. powierzchni sprzedaży:
Średnia liczba klientów tygodniowo:
Średnia wartość koszyka zakupów:
Przeciętna marża netto:
Liczba SKU:
Forma sprzedaży (samoobsługa, zza lady, mieszany):
System komputerowy wspierający sprzedaż (tak/nie/jaki?):
Płatność kartą (tak/nie):
Program lojalnościowy (tak/nie, jaki?):

POZYCJONOWANIE SKLEPU
Zasięg, profil i siła nabywcza klientów, polityka cenowa, lokalizacja i konkurencja, itp.

SZKOLENIA I SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
Proszę opisać wykorzystywane metody.

OBSŁUGA KLIENTA, REKLAMA i MARKETING?
Proszę wymienić działania wyróżniające w tym zakresie drogerię na tle konkurencji

ARANŻACJA DROGERII
Jakimi szczegółami aranżacji wewnętrznej wyróżnia się drogeria (np. kolorystyka, oświetlenie, niestandardowe meble, kąciki tematyczne i usługowe itp.)

PROSZĘ WYMIENIĆ POWODY, DLA KTÓRYCH SKLEP POWINIEN ZOSTAĆ DROGERIĄ ROKU
Proszę opisać, czym wyróżnia się Państwa sklep na rynku, w czym tkwi tajemnica jego sukcesu?

ZAŁĄCZ 10 ZDJĘĆ

ZDJĘCIE 1 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 2 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 3 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 4 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 5 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 6 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 7 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 8 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 9 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

ZDJĘCIE 10 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

Odesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku placówki i osób, w celach niezbędnych do prezentacji sklepu, przeprowadzenia rankingu i ogłoszenia jego wyników przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.

ZOBACZ FILM 2017